Privacy Statement

Algemeen:

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Pennings Salaris en Advies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Geert Pennings

Onderneming: Pennings Salaris en Advies

Bezoekadres: Lokeren 163

5235 DD Den Bosch

Nederland

E-mail: info@pennings-salarisenadvies.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6-52586984

KvK-nummer: 50327321

Pennings Salaris en Advies is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de salarisadministratie van klanten.

Pennings Salaris en Advies is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Pennings Salaris en Advies is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Pennings Salaris en Advies, waaronder http://www.pennings-salarisenadvies.nl.

Pennings Salaris en Advies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de salarisadministratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Pennings Salaris en Advies opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Pennings Salaris en Advies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Pennings Salaris en Advies om de overeenkomst uit te voeren.

Pennings Salaris en Advies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Pennings Salaris en Advies altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Pennings Salaris en Advies worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

- Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: Naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, bankgegevens, paspoort/id(nummer) en geboortedatum;

- Voor het betalen en afhandelen van de facturen: Naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en bankgegevens;

- Voor het behandelen van vragen en klachten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Pennings Salaris en Advies altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@pennings-salarisenadvies.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Pennings Salaris en Advies gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Pennings Salaris en Advies, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Daarnaast zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@pennings-salarisenadvies.nl.

Het staat Pennings Salaris en Advies vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Pennings Salaris en Advies ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Pennings Salaris en Advies. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Pennings Salaris en Advies. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Pennings Salaris en Advies.


Uw voordelen

  • All-in tarieven voor salarisverwerking voor het MKB
  • Tijdelijke ondersteuning op uw salarisadministratie


Offerte aanvraag

Wilt u een offerte ontvangen? Laat hier uw gegevens achter en geef zo duidelijk mogelijk uw wensen aan.

Pennings Salaris en Advies
Lokeren 163
5235 DD 's-Hertogenbosch

06-52586984
info@pennings-salarisenadvies.nl

Direct contact

Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.